Põhja-Sakala vallas toimunut pildis

2013-2020 (2013-2017 Suure-Jaani vald, Kõo vald, 2017-2020 Põhja-Sakala vald)

Home / 2018 Põhja-Sakala vallas / Õpilaste vastuvõtt /

Vallavanema vastuvõtt valla koole olümpiaadidel tublilt esindanud õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele.