Põhja-Sakala vallas toimunut pildis

2013-2020 (2013-2017 Suure-Jaani vald, Kõo vald, 2017-2020 Põhja-Sakala vald)

Home / 2020 Põhja-Sakala vallas / Ühisseminar /

Volikogu ja valitsuse liikmete ning osakonnajuhatajate ühisseminar Kopra talus.